เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรีฟังต่อเนื่อง ชุด ๒รับฟังและดาวน์โหลดรวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี MP3 ชุดที่ ๒ ฟังแบบต่อเนื่อง รวม ๑๘ บท 
สำหรับเสียงสวดมนต์ชุดนี้เป็นการรวบรวมเพลงสวดมนต์ต่างๆ ที่มีผู้จัดทำขึ้นมาเผยแผ่ โดยจัดทำไว้ทั้งหมด ๒ ชุด สำหรับชุดนี้เป็นชุดที่ ๒ มีด้วยกันทั้งหมด ๑๘ บท สำหรับเพลงสวดมนต์ที่ท่านจะได้รับฟังนี้เป็นการนำบทสวดมนต์ต่างๆ ที่ชาวพุทธส่วนใหญ่คุ้นเคยกันนำมาประสานท่วงทำนองดนตรีทำให้เกิดความไพเราะ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย รับฟังได้ทุกโอกาส ฟังแล้วช่วยทำให้เกิดสมาธิจิตแช่มชื่น ผู้จัดทำได้รวบรวมเพลงสวดมนต์ทั้งหมด ๑๘ บท มาทำให้ฟังแบบเล่นต่อเนื่องครบทั้งชุด โดยไม่ต้องเสียหาค้นหาทีละบท 

เกี่ยวกับ""

เว็บไซต์ "สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม" จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่การสวดมนต์ให้แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธ ด้วยการรวบรวมบทสวดมนต์พร้อมทั้งเสียงสวดแล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์คได้ที่ suadmonnetwork.com@gmail.com

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ