บทสวดมนต์ที่สำคัญสำหรับพระภิกษุใหม่


สำหรับชายไทยที่นับถือในพระพุทธศาสนาเมื่อมีจิตศรัทธาปรารถนาจะเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาแล้ว สิ่งสำคัญอันดับแรกในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอุปสมบทก็คือการฝึกท่องขานนาคให้คล่องและถูกต้องตามอักขระวิธีรวมถึงการเตรียมอัฏฐะบริขารต่างๆ ตามพุทธบัญญัติ สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามไปอีกอย่างก็คือการฝึกท่องบทสวดมนต์ต่างๆ ที่จำเป็นที่พระภิกษุบวชใหม่จะต้องใช้เป็นประจำนั่นเอง

สำหรับบทสวดมนต์ที่สำคัญสำหรับพระภิกษุบวชใหม่ในเบื้องต้นก็ควรหัดท่องบททำวัตรเช้า-บททำวัตร, บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน, บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์, บทสวดมาติกา รวมถึงบทสวดย่อยๆ ที่ต้องใช้ทุกวันอย่าง บทแสดงอาบัติ บทตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี  บทถวายข้าวพระพุทธ บทให้พรต่างๆ ซึ่งจะนำมาแสดงให้ดูดังนี้

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น เป็นการสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ที่พระภิกษุทุกรูปต้องร่วมกันทำเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและเย็น
บทสวด ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน ใช้สวดในกิจนิมนต์ เช่นงานเจริญพระพุทธมนต์ฉันเช้า ฉันเพล ตามบ้านญาติโยม
บทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ใช้สวดในงานบำเพ็ญกุศล การสวดศพที่ตั้งอยู่ที่บ้าน หรือที่วัด
บทสวดมาติกา ใช้สวดในงานประชุมเพลิงศพ
บทแสดงอาบัติใช้แสดงก่อนทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น
บทตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี  ในส่วนของการบิณฑบาต ท่องก่อนฉันภัตราหารเช้า
บทถวายข้าวพระพุทธ และบทลาข้าวพระพุทธ ใช้ก่อนฉันภัตราหารเช้า
บทให้พร ใช้หลังเสร็จจากการฉันภัตราหาร และใช้ให้พรในโอกาสต่างๆ

นอกจากบทสวดมนต์ขั้นต้นตามที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีบทสวดมนต์อื่นๆ ที่พระภิกษุใหม่ควรหัดท่องไว้ให้คล่อง เพราะบทสวดมนต์ทุกบทล้วนเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยทั้งสิ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านที่สนใจในเรื่องขอการสวดมนต์ เว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์คจึงได้ทำการรวบรวมบทสวดมนต์ที่สำคัญสำหรับพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทั้งบทสวดมนต์ เสียงสวดมนต์ รวมถึงสามารถดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ mp3 ไว้รับฟังได้ด้วย ท่านสามารถค้นหาบทสวดมนต์ต่างๆ ที่ต้องการได้ที่หน้าสารบัญเสียงสวดมนต์ แม้อาจจะยังสวดตามไม่ได้แต่การฟังเสียงสวดมนต์ด้วยใจอันจดจ่อก็ช่วยทำให้ทุกท่านเกิดสมาธิได้ในระดับหนึ่ง

เกี่ยวกับ""

เว็บไซต์ "สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม" จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่การสวดมนต์ให้แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธ ด้วยการรวบรวมบทสวดมนต์พร้อมทั้งเสียงสวดแล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์คได้ที่ suadmonnetwork.com@gmail.com

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ