เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ


        ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์
     
         เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ  อานิสงส์ของการแผ่เมตตา ๑๑ ประการ             
               เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง
        วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ ตัตระ โข
        ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู
        ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ
               เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ
        พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
        สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาฯ กะตะเม เอกาทะสะ ฯ
        สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ฯ นะ ปาปะกัง
        สุปินัง สุปินัง ปัสสะติ ฯ มะนุสสานัง ปิโย โหติ,
        อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ ฯ เทวะตา รักขันติ ฯ นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา
        สัตถัง วา กะมะติ ฯ ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ ฯ มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ ฯ
        อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ ฯ อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต
        พรัมหะโลกูปะโค โหติ ฯ
               เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ
        พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ
        ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขาติ ฯ
        อิทะมะโวจะ ภะคะวา ฯ อัตตะมะนา เต ภิกขู ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุนติ ฯสวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม : รวมบทสวดมนต์จากหนังสือมนต์พิธี ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ MP3 เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปล เสียงสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์พระปริตร เสียงสวดมนต์ 7 ตำนาน เสียงสวดมนต์ 12 ตำนาน เสียงสอนขานนาคมหานิกาย อุกาสะ เสียงสอนขานนาคธรรมยุตินิกาย เอสาหัง เสียงสวดมนต์พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เสียงสวดภาณยักษ์ เสียงสวดปาฏิโมกข์ เสียงสวดพระสะหัสสะนัย เสียงสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะ ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ฟังเสียงสวดมนต์ทำนองอินเดีย

เกี่ยวกับ""

เว็บไซต์ "สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม" จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่การสวดมนต์ให้แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธ ด้วยการรวบรวมบทสวดมนต์พร้อมทั้งเสียงสวดแล้วนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์สวดมนต์เน็ทเวิร์คได้ที่ suadmonnetwork.com@gmail.com

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ