พระมาลัยสูตร
มาแล้วกับบทสวดที่หาฟังยากอีกบทหนึ่ง ในชุดนี้จะได้นำเอา "พระมาลัยโปรดสัตว์" มาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันหลังจากมีเสียงเรียกร้องกันเข้ามามากว่าอยากฟังเหลือเกิน บทสวดมนต์พระมาลัยสูตร เป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๙๐๐ เศษ กล่าวถึง พระอรหันต์ องค์หนึ่งซึ่งมากด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา กมลจิตสงบปราศจากกิเลส ที่มีนามว่าพระมาลัยเทวเถระ ซึ่งได้ไปโปรดภพภูมิทั้งสามอันได้แก่เมืองสวรรค์ โลกมนุษย์ และสัตว์นรก
การสวดพระมาลัยในสมัยโบราณจริงๆ แล้วท่านนิยมใช้สวดในงานแต่ง หรืองานบุญใหญ่ๆ แต่ในปัจจุบันจะนิยมสวดในงานศพ การสวดจะใช้พระทั้งหมด๔ รูป โดยสวดแบบมีทำนองพร้อมบรรยายสลับกันไปจนครบทั้งสามภาค ใช้เวลาในการสวดประมาณ ๔๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง  ซึ่งโดยส่วนตัวในชีวิตจริงของผู้เขียนก็เพิ่งจะมีโอกาสได้รับฟังการสวดพระมาลัยแบบสดๆ จากงานจริงๆ ก็แค่เพียงครั้งเดียวเอง ดังนั้นจึงได้นำเสียงสวดพระมาลัยมาให้ท่านทั้งหลายได้ลองรับฟังกันเป็นการสร้างเสริมความรู้ ซึ่งไฟล์เสียงพระมาลัยที่นำมาลงในครั้งนี้อัพโหลดแบบเต็มๆ ไม่ได้ตัดหรือแยกไฟล์เลย อัพทีเดียวความยาวประมาณเกือบสองชั่วโมง ใช้เวลาอัพโหลดไฟล์ประมาณเกือบชั่วโมงเพราะใช้แอร์การ์ดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทความเร็วในการอัพโหลดจึงช้ามาก เพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเชิญรับฟัง และดาวน์โหลดได้ตามอัทธยาศรัย

สวดมนต์เน็ทเวิร์ค ดอทคอม : รวมบทสวดมนต์จากหนังสือมนต์พิธี ฟังเสียงสวดมนต์ ดูบทสวดมนต์ ดาวน์โหลดเสียงสวดมนต์ MP3 เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นแปล เสียงสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์พระปริตร เสียงสวดมนต์ 7 ตำนาน เสียงสวดมนต์ 12 ตำนาน เสียงสอนขานนาคมหานิกาย อุกาสะ เสียงสอนขานนาคธรรมยุตินิกาย เอสาหัง เสียงสวดมนต์พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ เสียงสวดภาณยักษ์ เสียงสวดปาฏิโมกข์ เสียงสวดพระสะหัสสะนัย เสียงสวดพระอภิธัมมัตถสังคหะ ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ฟังเสียงสวดมนต์ทำนองอินเดีย

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ