ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์

เรื่องน่ารู้สำหรับชาวพุทธ

อัพเดตล่าสุด

ชวนคนไทยสวดมนต์ถวาย ในหลวง-ราชินี

มส.ให้ทุกวัดทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวาย“ในหลวง-ราชินี”เนื่องในวันฉัตรมงคล ชวนคนไทยนึกถึงพ่อให้มาก ทะเลาะกันทำให้ท่านทุกข์ วอนนายกรัฐมนตรี-กปปส.มีเมตตาธรรมยุติความขัดแยัง

พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวในการแถลงข่าวการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาของคณะสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันในทุกวัดทั่วประเทศ และทั่วโลกในวันที่ 7 พ.ค.นี้ เวลา 16.00น. โดยมีศูนย์กลางในการจัดพิธีดังกล่าวที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน และมีพระสังฆาธิการทุกระดับในเขตกรุงเทพฯรวมกว่า 500 รูปร่วมพิธี

พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า การเจริญพระพุทธมนต์ด้วยการสวดพระปริตร เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันเภทภัยต่างๆได้ และในขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะที่เกิดการทะเลาะกัน หากประชาชนมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา จะทำให้เกิดสติ และจะสามารถหาทางออกในการแก้ปัญหาได้ ที่สำคัญอยากให้นึกถึงพ่อหลวงของเราให้มากๆ หากเราทะเลาะกันพ่อหลวงของเราจะทุกข์ขนาดไหน และจะพูดได้อย่างไรว่าบ้านเมืองเราสงบสุข

พระโพธินันทมุนี วัดป่าพุทธคยา ประเทศอินเดีย กล่าวว่า ประเทศชาติของเราที่เกิดปัญหาทุกวันนี้เกิดจากการขาดสติ ขาดคุณธรรม ขาดเมตตาธรรม การแก้ปัญหาในฐานะชาวพุทธต้องนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้โดยยึดหลักธรรม เมตตาธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหา ซึ่งความชนะที่ยิ่งใหญ่ในโลกมนุษย์นี้ ไม่มีความชนะที่ยิ่งใหญ่เท่ากับยอมแก้เพื่อความจริง ยอมแพ้เพื่อความสงบ ชนะเพราะความทะลุดุดัน ชนะเพราะเสียงข้างมาก ชนะเพราะอำนาจ ถือเป็นความชนะที่ว่างเปล่าไม่สามารถจะก่อให้เกิดความสงบสุขได้ แต่ถ้าเรายอมแก้เพื่อให้ประเทศชาติชนะ ยอมแพ้เพื่อให้สงบสุข ยอมแพ้เพื่อให้สังคมอยู่ได้ ถือเป็นการชนะที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น อยากให้ทุกฝ่ายหยุดคิดว่า การได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จากประชาชนยกให้ท่านเป็น ที่ท่านเป็นหัวหน้า กปปส.เวลานี้ก็เพราะประชาชนยกให้ท่านเป็น แต่ถ้าบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ พระก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสำนึกและมีเมตตาธรรมต่อประชาชนว่า คนไทยต้องการความสงบ

ที่มา : dailynews.co.th

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

 

สวดมนต์ข้ามปี